Objednávka medailí

Vážení vinaři, kdo z Vás má zájem o tisk medailí, vyplňte a odešlete tento formulář. V případě, že se sejde menší celkový počet objednávek než 10 tis. ks medailí, vyhrazujeme si právo na úpravu ceny, kterou Vám předem sdělíme k odsouhlasení.

Uzávěrka objednávek medailí je do 27. 3. 2020, po tomto termínu již objednávky nepřijímáme!

Objednávka medailí:

Na základě vydání diplomu, osvědčujícího získání příslušného ocenění, může výrobce registrovaný dle zákona č.321/2004 Sb. v platném znění (dále jen "vinařský zákon") označovat láhve příslušné výrobní šarže samolepícími známkami s logem Tradiční výstava vín Čejkovice s uvedeným oceněním. Tyto samolepící známky si může vystavovatel zakoupit od organizátora  výstavy v maximálním počtu odpovídajícím velikosti příslušné šarže. Cena medailí byla stanovena výstavním výborem na 2,00 Kč/ 1 ks včetně DPH.

Organizátor si vyhrazuje právo na tisk a distribuci samolepících známek s logem Tradiční výstava vín Čejkovice se slovním popisem ocenění medailemi. Jakékoliv jiné označování lahví, než samolepícími známkami vydanými organizátorem výstavy, je zakázáno.

* vyplňte kontaktní údaje a počet kusů od požadovaného typu medaile

Po přijetí objednávky Vám bude vystavena faktura a po jejím uhrazení Vám dle možností tiskárny medaile dodáme.